Projekty Unijne

W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 – „Bliżej Rynku pracy” uczniowie naszej szkoły kl. III technikum weterynarii w dniach od 08.10.2018r - 12.10.2018r uczestniczyli w Kursie inseminacyjnym zorganizowanym w P.H. Konrad, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28c.

Projekt „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i ZSCKR w Okszowie” nr umowy RPLU.13.06.00-06-0013/16-00 jest realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie wspólnie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Projekt „Bliżej rynku pracy" nr umowy RPLU.12.04.00-06-0003/16-00 jest realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.