Zamówienia publiczne

Modyfikacja treści SIWZ do zadania pn: "Przebudowa drogi dojazdowej, chodnika i parkingu przy internacie w ZSCKR w Okszowie", znak sprawy 19/ZP/2018. Ogłoszenie nr 500258793 o zmianie ogłoszenia Pismo ws. modyfikacji Przedmiar po modyfikacji 26.10.2018 PECYFIKACJA przebudowa drogi po modyfikacji 26.10.2018...

Przetarg na zadanie pn.: "Remonty w ZSCKR w Okszowie." Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby zobaczyć) Przedmiar remont murka Przedmiar remont podłogi SIWZ- 21.ZP. 2018r. - remont murka i podłogi Specyfikacja techniczna remont murka Specyfikacja techniczna remont podłogi Zał Nr 2a projekt umowy 25102018 Zał. Nr 2b projekt umowy 25102018  Zał. Nr 3 do SIWZ...