Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe Ekspertyza techniczna I PIĘTRO_A3 II PIĘTRO_A3 PARTER_A3 Załącznik-nr-2-formularz-ofertowy Załącznik-nr-3-Wykaz-wykonanych-usług- Załącznik-nr-4-Projekt-umowy ...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania pn. ”Zakup sprzętu niezbędnego do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych i nauki zawodu technik weterynarii dla ZSCKR w Okszowie”. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:„Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania pn. ”Zakup ciągnika dla ZSCKR  w Okszowie”. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR  w Leśnej Podlaskiej i ZSCKR w Okszowie”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej  13 Infrastruktura społeczna,...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania pn. "„Zakup sprzętu rolniczego dla ZSCKR w Okszowie”. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Edukacja rolnicza na miarę XXI w.  modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i ZSCKR  w Okszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Osi priorytetowej  13 Infrastruktura...

Informacja z otwarcia ofert - "Zakup sprzętu niezbędnego do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych i nauki zawodu technik weterynarii dla ZSCKR w Okszowie". Informacja z otwarcia ofert sprzęt gast i wet....