Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - "Modernizacja budynku warsztatów szkolnych II ZSCKR w Okszowie". Inwentaryzacja - Część rysunkowa do projektu Inwentaryzacja Projekt umowy modernizacja Przedmiar - Modernizacja budynku warsztatów szkolnych ZSCKR Okszów SPECYFIKACJA warsztaty STWiOR Modernizacja budynku warsztatów szkolnych ZSCKR Okszów Zał. Nr 3 do...

"Budowa hali na sprzęt rolniczy ZSCKR w Okszowie" - zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i ZSCKR w Okszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej...