Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na „Dostosowanie budynku internatu w ZSCKR w Okszowie do wymogów przeciwpożarowych”