OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego: „Zakup ciągnika dla ZSCKR w Okszowie”