OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy ZSCKR im. Józefa Piłsudskiego: „Zakup sprzętu rolniczego dla ZSCKR w Okszowie”