OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane ZSCKR im. Józefa Piłsudskiego:  „Modernizacja budynku warsztatów szkolnych II ZSCKR w Okszowie”