OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – „Zakup sprzętu rolniczego dla ZSCKR w Okszowie”