Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap centralny

7 czerwca 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Nasza szkoła była reprezentowana przez Kacpra Matyjewicza, ucznia klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, który startował w bloku mechanizacji rolnictwa. Uczeń zajął VIII miejsce uzyskując tym samym tytuł laureata. Otrzymał także roczne stypendium ufundowane przez FUNDACJĘ BNP PARIBAS.
Ucznia do olimpiady przygotowywał Mateusz Zarzycki.

GRATULUJEMY!!!

P.S.
Na zdjęciu zbiorowym są stypendyści wyżej wymienionej fundacji.