Kierunki Kształcenia

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

Nasze wiodące zawody:

Żywienie i usługi gastronomiczne

Weterynaria

Szkoła Branżowa I stopnia

Mechanizacja rolnictwa i agrotroniki

Nowe zawody:

Kucharz

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Nasz sprzęt do nauki