Zapytanie ofertowe o cenę sprawozdania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej

Zapytanie ofertowe o cenę sprawozdania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  pn. „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR W Leśnej Podlaskiej i ZSCKR w Okszowie”
Treść zapytania plik PDF >>
Załącznik 1 – formularz oferty plik PDF >>
Załącznik 2 – projekt umowy plik PDF >>
Załączniki w formacie .doc plik ZIP >>