Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie postępowania (kliknij aby pobrać) Informacja-z-otwarcia-ofert (kliknij aby zobaczyć) Ogłoszenie nr 585996 (kliknij aby pobrać) Przedmiar (kliknij aby zobaczyć) SIWZ -ogrodzenie -12082019 (kliknij aby pobrać) Specyfikacja techniczna (kliknij aby zobaczyć) Zał-nr-2-do-SIWZ-wu-12082019 (kliknij aby pobrać) Zał-nr-3-do-SIWZ-fo-12082019 (kliknij aby pobrać) Zał-nr-4-do-SIWZ-onw-12082019 (kliknij aby pobrać) Zał-nr-5-do-SIWZ-osw-12082019 (kliknij aby pobrać) Zał-nr-6-do-SIWZ-gk-12082019 (kliknij aby pobrać) Zał-nr-7-do-SIWZ-wr-12082019 (kliknij aby pobrać) Zał-nr-8-do-SIWZ-RODO-12082019 (kliknij aby...

Zapytanie ofertowe pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: „Ogrodzenie terenu przy hali na narzędzia rolnicze w ZSCKR w Okszowie”. Znak sprawy 2/ZO/2019 Informacja-z-otwarcia-ofert (kliknij aby zobaczyć) Formularz-oferty-2 (kliknij aby pobrać) Zał.-Nr-2-Projekt-umowy-2 (kliknij aby pobrać) Zapytanie-cen-insp-nadz-2 (kliknij aby pobrać)...

Zapytanie cenowe pn.: wykonanie dokumentacji projektowej / techniczno - wykonawczej przebudowy w budynku internatu przy ZSCKR w Okszowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w celu realizacji zadania – wykonania robót budowlanych pn.:  ”Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczeń w...

Ogłoszenie o zamówieniu "Remont korytarza i pomieszczeń obok kuchni w budynku internatu przy ZSCKR w Okszowie" znak 3/ZP/2019   Rozstrzygnięcie postępowania (kliknij aby zobaczyć) Infromacja z otwarcia ofert (kliknij aby zobaczyć) Przedmiar (kliknij aby zobaczyć) Specyfikacja techniczna (kliknij aby zobaczyć) Ogloszenie nr 574645 ) (kliknij aby pobrać) SIWZ pomieszczenia internat 15072019 (kliknij aby...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (kliknij aby pobrać) Zawiadomienie o wyborze oferty (kliknij aby zobaczyć) Informacja z otwarcia ofert (kliknij aby zobaczyć) Przedmiar z wizualizacją (kliknij aby zobaczyć) Specyfikacja techniczna (kliknij aby zobaczyć) Ogłoszenie nr 567118-N-2019 z dnia 2019-06-29 r. SIWZ schody 28062019 Zał nr 2 do SIWZ wu 28062019 Zał nr 3 do...

Zapytanie ofertowe pn. "Nadzór inwestorski na realizacją robót budowlanych w ZSCKR w Okszowie" znak sprawy 1/ZO/2019 Zawiadomienie o wyborze oferty (kliknij aby zobaczyć) Zapytanie ofertowe (kliknij aby zobaczyć) Formularz-oferty-1 (kliknij aby pobrać) Zal.-Nr-2-Projekt-umowy zadanie 1, 2, 3 (kliknij aby pobrać)...

1/ZP/2019 „Dostosowanie budynku internatu w ZSCKR w Okszowie do wymogów przeciwpożarowych” UNIEWAŻNIENIE Ogloszenie o zmianie ogloszenia 08062018 Odpowiedz na pytania SIWZ internat ppoz 08062019 Zał nr 2 do SIWZ po modyfikacji 08062019 Zał nr 3 do SIWZ po modyfikacji 08062019 Ogłoszenie postępowania 1/2019 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/ZP/2019 Załącznik nr 2 do SIWZ wu 24052019_MD Załącznik...